Flying Panda Team Development geeft jouw team weer vleugels

Een team op vleugels.

Jouw team is een team met talenten. Allemaal gedreven om het project tot een succes te maken. Of je bent lid van het managementteam dat de strategie voor de komende jaren voor de organisatie vastlegt.

Jij kent dan vast het gevleugelde acroniem van TEAM: Together Everyone Achieves More. Samen bereik je meer dan in je eentje.

En toch......toch loopt het niet lekker in je team.

Veel zaken roepen om aandacht: de reorganisatie waardoor er meer met minder moet worden bereikt, conflicterende belangen tussen afdelingen, botsende teamkarakters en om niet te vergeten de waan van de dag. Alle ballen hooghouden wordt een steeds grote uitdaging.

Door de werkdruk die ontstaat komt de nadruk steeds meer op het businessdoel te liggen en wordt het teamdoel op de langere baan geschoven.

Zou het niet mooi zijn als het business doel kan worden gehaald door een team op vleugels?


Team coaching

Wil jij jouw team beter laten presteren? Willen jullie als team beter presteren? Wil jij een team op vleugels?

Samen met je team gaan we op zoek naar inzicht in elkaars drijfveren, kracht en gedrag. Vervolgens werken we aan meer onderling vertrouwen, zelfstandigheid en accountability met als uiteindelijke doel: meer business impact door meer plezier met elkaar.


Experienced learning

Heb jij ook het idee dat de potentie van je mensen er niet helemaal uit lijkt te komen?

Ik ben ervan overtuigd dat je nieuwe vaardigheden en ander gedrag het snelste en beste ontwikkelt door ermee te gaan experimenteren en de impact op anderen ervan te ervaren. Alle nieuwe inzichten kunnen weer bijdragen aan een sterker team met betere resultaten.


Intervisie

Laat mij je intervisies begeleiden zodat je zelf mee kan doen.

Tijdens een intervisie wordt de inbrenger van een vraagstuk geholpen door het bieden van verschillende perspectieven, zonder te oordelen of te adviseren. Hierdoor kan de inbrenger zelf het vraagstuk herdefiniëren of een oplossing vinden.

Lees hier verder voor meer informatie over Flying Panda Team Development. Wil je weten wat Flying Panda Team Development specifiek voor jou of jouw team kan betekenen? Neem dan contact op.


Wanneer de businessdoelstellingen en de emotionele teamdoelen in balans zijn, krijgt het team weer vleugels.   

Sander van Eersel - Flying Panda Team Development