BLOGS EN VERHALEN

Teamcharter: de huwelijkse voorwaarden van een team.

Herken je dit? De samenwerking binnen een team loopt de laatste tijd wat stroef; er is gedoe. Aan het begin van een wekelijkse projectmeeting komt een teamlid met een lijst waarop punten staan hoe het team beter zou kunnen samenwerken. Een lijst met punten als feedback geven, open communiceren en respect hebben. Iedereen knikt bij het voorstel om deze punten als leidraad voor de samenwerking te gaan gebruiken, want zoals het nu gaat voelt het niet goed. Een paar weken later blijkt er nog steeds weinig te zijn veranderd en op sommige punten is de samenwerking zelfs verslechterd.


Zo'n ingebrachte lijst geeft vaak niet het gewenste resultaat. Dit kan zijn omdat sommige termen te generiek zijn waardoor ze voor iedereen iets anders betekenen. Of er staan punten op die geen prioriteit of relevantie hebben voor het team. De belangrijkste reden is dat de lijst niet door het team zelf is opgesteld.  


Voordat het team enthousiast in de actiemodus gaat, helpt het om het enthousiasme te gebruiken om gezamenlijk een teamcharter op te stellen. Onderwerpen die daarin vastgelegd worden zijn: wie zijn we, waar staan we voor, wat willen we bereiken (zowel de businessdoelstelling als de emotionele teamdoelstelling) en hoe gaan we dat doen (gewenst gedrag, communicatie en omgang).


Net als bij huwelijkse voorwaarden stel je een teamcharter op als de zon schijnt en kun je erop terugvallen als het gaat regen. Het werkt nog beter als je samen de relatie regelmatig tegen het licht houdt, zodat je samen tijdig kunt bijsturen. Dat geldt ook voor een team.


Het team evalueert zichzelf door periodiek de teamcharter te bespreken. Zo controleert het team of het nog op de juiste weg zit, of ze nog tevreden is over de manier waarop er wordt samengewerkt en of er moet worden bijgestuurd.


De door het team zelf geformuleerde afspraken zorgen daarmee voor helderheid in het begin van het traject en dragen bij aan de onderlinge communicatie, vertrouwen en samenwerking gedurende het traject. En dat draagt weer positief bij aan het behalen van zowel de businessdoelstelling als de emotionele teamdoelstelling.


Voor extra inspiratie: https://hbr.org/2015/09/help-your-team-agree-on-how-theyll-collaborate


Ook te vinden op LinkedIn