BLOGS EN VERHALEN

Behandel ieder teamlid zoals jij zelf behandeld zou willen worden. Of toch niet?

“Op een dag zagen de mensen een prachtige vogel. Zijn veren waren diepblauw, zijn vleugels felrood. Hij zong als een nachtegaal. Hij vloog als een paradijs. Hij keek als een kolibrie. Iedereen dacht dat het een heilige vogel was.

De koning van Lu gaf zijn mannen opdracht de heilige vogel te vangen. Hij was van plan om hem een plaats te geven in zijn vooroudertempel.

De heilige vogel kreeg alles wat hij maar wilde. Zijn kooi was van puur goud en fijn zilver. Muzikanten maakten muziek voor hem. Danseressen dansten voor hem. Dichters zeiden gedichten voor de vogel. Vertellers vertelden de heilige vogel verhalen. De koning liet het lekkerste eten voor de vogel klaarmaken: gebraden varken, geparfumeerde rijst, geurige thee. Maar de vogel in de kooi at niet. Hij keek niet naar de danseressen. Hij luisterde niet naar de dichters en de vertellers. Zijn diepblauwe veren werden flets. Zijn felrode vleugels verbleekten. In zijn kleine kooi kon de vogel niet vliegen als een paradijsvogel. Hij had geen zin meer in zingen als een nachtegaal.

Zijn ogen leken op ogen van een doodzieke mus. Na drie dagen gevangenschap stierf de vogel. De koning was ontroostbaar. Hij begreep niet waarom de vogel was doodgegaan. Hij had hem toch precies zo behandeld als hij zelf behandeld wilden worden?”*

De intentie van de koning van Lu was goed; door de vogel te behandelen zoals hij zelf behandeld zou willen worden, zou de vogel nog mooier worden en nog beter gaan kunnen gaan zingen. Helaas, de koning wist niet wat deze prachtige vogel nodig had om te kunnen schitteren zoals hij voor ogen had. Hij kende de vogel niet met als gevolg het tegenovergestelde effect.

Deze parabel roept een interessant reflectiemoment op voor teams en afdelingen:

Hoe goed kennen wij elkaar eigenlijk echt in ons team? Weten wij van elkaar wat de ander nodig heeft om te kunnen groeien en schitteren?

Door inzicht in elkaar en begrip voor elkaar wordt het team sterker en dat draagt weer positief bij aan de teamdoelstellingen.

Een mooie reden om je teamleden dus écht beter te leren kennen. Want zeg nu zelf, een team met kleurrijke vogels werkt toch veel prettiger dan een team met fletse en verbleekte vogels?

Wordt vervolgd...


*Uit: Het geluk van TAO - Erich & Leo Kaniok

Ook te vinden op LinkedIn