BLOGS EN VERHALEN

Maak een teamfeestje van jullie eindejaarsevaluatie.


De dagen worden korter, de bladeren waaien van de bomen en het wordt merkbaar kouder. Dat betekent dat de beoordelingsgesprekken weer voor de deur staan.


Toch hoor je maar weinig mensen zeggen: Thank God it’s time for my Year End Evaluation.


En dat is niet zo vreemd als je naar de cijfers kijkt.

- Ruim 1 op de 3 werknemers ervaart het beoordelings- of functioneringsgesprek als stressvol.  (onderzoek Protime).

- Bij 28% van de werknemers ligt tijdens het gesprek de nadruk op zwaktes en verbeterpunten. (onderzoek Protime)

- 1 op de 3 werknemers die aan het einde van het jaar een beoordeling krijgt, kan zich niet vinden in die beoordeling. (onderzoek TrainTool)


Het hele beoordelings- en functioneringsproces wordt door velen ervaren als gedoe. Dat komt vooral doordat het hele proces veelal als doel lijkt te hebben om het bedrijfs-HR-systeem te vullen.


Het begint met het planningsgesprek waarbij afspraken gemaakt worden over businessdoelstellingen (WATmoet jedit jaar gaan opleveren) en als het goed is over competenties en gedrag (HOEje dit jaar de businessdoelstellingengaat halen).


Aan het einde van het jaar, in een periode waarin veel last-minute businessprioriteiten moeten worden afgehandeld, volgt dan de eindejaarsevaluatie.


Omdat tussentijdse voortgangsgesprekken vaak niet worden gevoerd, leeft de medewerker in deze periode in onzekerheid over wat hij of zij kan verwachten tijdens dit gesprek. Zeker wanneer de medewerker in de voorbereiding op het gesprek erachter is gekomen dat een deel van zijn of haar businessdoelstellingen halverwege het jaar al achterhaald was en dat van de andere doelstellingen slechts deels zijn gehaald vanwege de focus op de dagelijkse business.


Daar komt bij dat mensen de neiging hebben om op basis van meest recente ervaringen een oordeel te vormen over een geheel (recency effect). Dat geldt ook voor beoordelingen. De ervaringen van de laatste paar maanden vormen dan de inzichten die de eindbeoordeling aan het einde van het jaar bepalen met de daaraan gekoppelde salarisverhoging en eventuele bonus.


Hierdoor zorgt het beoordelings- en functioneringsproces voor een berg werk met stress en onrust in de periode die ‘the most wonderful time of the year’ zou moeten zijn.


Thank God it’s time for OUR Year End Evaluation

Een beoordelingsgesprek zou niet meer mogen zijn dan een samenvatting van de voortgangsgesprekken die door het jaar met de medewerkers zijn gevoerd. Met andere woorden, er mogen geen verrassingen in een eindejaarsgesprek of beoordelingsgesprek zitten voor de medewerker!


Dat betekent dat je door het jaar heen regelmatig met je medewerkers in gesprek gaat over hoe het gaat. Hoe staan de doelstellingen ervoor en zijn ze nog relevant? Welke stappen worden al zichtbaar gezet op het gebied van te ontwikkelen competenties. Waar zou je gezamenlijk kunnen bijsturen? Dat kan van heel informeel (de koffie hoek) tot heel formeel (inclusief verslaglegging), afhankelijk van de situatie.  


De rol van de leidinggevende verandert daardoor van manager (controleur) naar facilitator van ontwikkeling en succes van de medewerkers.


Voor een teamevaluatie geldt precies hetzelfde.

Teamleden hebben een grote invloed op de ontwikkeling en groei van elkaar. In een HBR artikel staat hierover een prachtige quote: we’ve found an extraordinarily rich and robust coaching resource sitting around us each and every day — our peers.


Dus waarom zouden we geen gebruik van maken van die ‘robust coaching resource’? Een mooi startpunt hiervoor is de evaluatie van het team aan het einde van het jaar.


Natuurlijk kun je in een individueel gesprek aan je teamleden vragen wat zij van de teamsamenwerking vinden, of aan het gehele team tijdens een teammeeting. De ervaring leert dat slechts een deel van het team zich daarbij uitspreekt en dat het blijft bij algemeenheden als ‘we moeten beter luisteren’ of ‘we moeten meer feedback geven’.


Een creatievere aanpak met een andere manier van denken en communiceren is nodig!


Daarom heb ik speciaal voor de eindejaarsteamevaluatie de Lego® Serious Play® Year End Team Evaluation ontworpen.


Tijdens een 1-daagse teamdevelopment sessie gaan de teamleden op een energieke en verbindende manier

- in gesprek met elkaar over elkaars sterktes,

- op zoek naar de parels bij elkaar,

- bespreken waar ze trots op zijn in de samenwerking

- bepalen waar ze het komend jaar als team aan gaan werken.


Deze sessie zorgt ervoor dat alle teamleden worden betrokken en gehoord; zowel de creatievelingen als de analytici, de introverten en de extraverten, teamleden die beeldend denken, verbaal zijn of leren door doen.


Ik ben ervan overtuigd dat alleen door samen te werken met het team aan het team, er een team op vleugels kan ontstaan. Daarom geef ik 2x een LITE versie van deze eindejaarsteamevaluatie sessie cadeau aan teams of teamleaders die dit jaar met een teamfeestje willen afsluiten en een vliegende start in 2019 willen maken.  


Wil jij ook van je teamevaluatie een teamfeestje maken?

Ben jij geïnteresseerd in 1 van deze 2 gratis LITE eindejaarsteamevaluatie sessie van een halve dag, heb je interesse in de full-day sessie of wil je nagaan of er ook andere mogelijkheden zijn, neem dan contact met me op.


Ook te vinden op LinkedIn