BLOGS EN VERHALEN

Ieder mens is uniek en dat komt terug in hoe jij met je teamleden omgaat. Toch?

Het is een mooie ochtend. De wolken kleuren roze terwijl de zon langzaam boven het meer opkomt. De dauw ligt op het gras en in de verte kraait een haan goede morgen.  Twee vissen zwemmen samen lekker in het meer en springen af en toe speels boven het wateroppervlak uit. Op de oever staat een lammetje te kijken naar de spelende vissen en roept enthousiast: ‘he jongens, hoe is het water?’. De twee vissen knikken beleefd: ‘ja, prima’. Maar als ze voorbij het lammetje zijn, zeggen ze tegen elkaar: ‘wat is dat, water?’

Dit korte verhaal is een mooi voorbeeld van een Babylonische spraakverwarring: het lammetje dat de wereld benadert vanuit zijn eigen beeld en de vissen die uit beleefdheid reageren zonder te begrijpen wat er precies wordt bedoeld. Het lijkt op situaties die vaker op het werk voorkomen dan je denkt.

Hoe je naar de wereld om je heen kijkt en hoe je daarop reageert wordt mede bepaald door je persoonlijke waarden, je identiteit, je overtuigingen, je motivatie en drijfveren. En juist de combinatie van al die aspecten maken jou uniek.  

Tijdens trainingen vindt iedereen die conclusie niet meer dan logisch. Als ik de vraag stel “wie vindt dat iedereen in zijn of haar team uniek is?”, reageert vrijwel iedereen instemmend.

Als ik vervolgens de vraag stel “en wie behandelt zijn teamleden als unieke individuen?”, dan blijkt dat minder dan de helft van de aanwezigen dat daadwerkelijk doet.

Wanneer we hierover doorpraten dan blijkt dat we mensen in het algemeen benaderen zoals we zelf benaderd willen worden. Daarnaast gaan we ervan uit dat collega’s op dezelfde manier werken, waardering beleven en informatie verwerken zoals wij zelf doen. Dat is een interessant inzicht, zeker als we ook aannemen dat we allemaal uniek zijn.

De vraag die meteen opkomt is: Hoe goed kennen collega's in een team elkaar écht? Weten zij van elkaar wat de ander nodig heeft om te kunnen groeien en schitteren, zodat ze daarop in kunnen spelen?

Hoe dan?

Sommige initiatieven liggen enorm voor de hand als tijd doorbrengen met collega’s tijdens de koffie of de lunch. Daarnaast kun je met al je teamleden een kennismakingsmoodboard of -canvas maken.

Of je gaat met je team een spel spelen! Zo heb ik afgelopen week samen met Maartje van Happy Office een teamtraining gegeven. Maartje heeft ze daarin Personality Poker laten spelen; een actief kaartspel waarbij de teamleden elkaar op een dynamische en energieke manier snel beter leren kennen.

Al spelenderwijs krijgen de deelnemers steeds meer inzichten op allerlei vlakken zowel in zichzelf als in collega’s, zoals hoe iemand omgaat met feedback, waar iemand gelukkig van wordt en wat iemand drijft en motiveert.  

Als teamleden inzicht in elkaar en begrip voor elkaar krijgen, ontstaat er ruimte voor alle teamleden om te groeien en te stralen. En daar wordt het team weer sterker van.

Voorkom dat je binnen je team blijft interacteren als de vissen en het lammetje en investeer tijd en energie in het écht beter te leren kennen van elkaar. Want: ‘The only way to treat people the same is to treat them differently’ (Hans Erik BrØnserud).

Ook te vinden op LinkedIn