Een passende aanpak voor ieder team.
Mijn aanpak

Elk team is uniek door de diversiteit in samenstelling, de onderlinge dynamieken en het ontwikkelingsstadium waar het team zich in bevindt. Dit heeft direct tot gevolg dat ik niet vanuit een standaard plan kan werken, maar met een op maat gesneden plan van aanpak.

Voordat het traject begint, brengen we samen eerst de teamdoel en de businessdoelstelling in kaart gebracht. Met andere woorden; waar ligt de echte vraag?

Om het commitment van het team te kunnen borgen is het van groot belang dat het ontwikkelproces een proces van het team wordt en niet van bovenaf wordt opgelegd (mensen willen best veranderen maar niet veranderd worden). Daarnaast is het voor het succes van het team nodig dat ieder teamlid verantwoordelijkheid gaat nemen voor de gezamenlijke doelstellingen van de groep. Mijn uitgangspunt bij het uitwerken van het traject is dan ook de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap zodat elk teamlid de verantwoordelijkheid kan gaan dragen voor zijn of haar gedragsverandering en de verandering in het team om te kunnen komen tot meer business impact.

Op basis van de doelstellingen, de echte vraag en mijn uitgangspunt stellen we samen een plan op. De eerste stap zal altijd bestaan uit het onderzoeken van de huidige situatie van het team, bestaande uit bijvoorbeeld een groepssessie, een-op-een interviews met de teamleden of individuele enquêtes.  Aan de hand van deze inzichten kan het plan worden aangescherpt.

Elk team heeft zijn eigen ontwikkelsnelheid. Omdat ik voortduren inspeel op het proces en de ontwikkelingen in het team, is aan het begin niet precies aan te geven hoe het verloop van het traject zal zijn. In mijn aanpak staat flexibiliteit dan ook voorop, zodat het plan gedurende het traject (in het licht van het teamdoel en de bedrijfsdoelstelling) kan worden aangepast.

Methodes en werkvormen

Ik werk met verschillende benaderingen en theoretische concepten, zoals:

- Transactionele benadering

- Voice dialogue benadering

- Systemische benadering

- Teamdialoog

- 360 graden (organisatie) feedback


De werkvormen die ik gebruik omvatten o.a.:

- Intervisie

- Experienced learning

- LEGO® SERIOUS PLAY® methodologie

- Team- en managementgames

- Oefeningen met trainingsacteurs

- Multimedia, zoals video opnames.