MIJN VISIE OP TEAMONTWIKKELING

Herken je dit?

Er is gedoe in het team. Er wordt geklaag vooral over anderen buiten het team.

De resultaten blijven achter bij de doelstellingen terwijl je een team met talenten hebt.

Het team praat heel veel over plannen, maar de plannen zelf komen niet echt van grond.

"Achteraf hadden we als team een veel beter resultaat kunnen opleveren.”

“We hebben het nu zo druk dat we geen tijd hebben om over het team na te denken.”

Als teamlead doe ik veel zelf omdat het anders niet gebeurt.

Tijdens teammeeting is het vooral praten tegen elkaar i.p.v. met elkaar. Het eigenbelang lijkt voorop te staan.

Mensen praten negatief over het team in de wandelgangen.

Weer een sessie over teamverbetering? Zeker weer een presentatie over hoe het moet.Mijn visie

Wanneer een businessdoelstelling te complex is om alleen te bereiken, wordt er een team geformeerd. Verschillende mensen met verschillende ideeën, meningen en vooral verschillende drijfveren en verwachtingen. Vol enthousiasme gaat het team als een geoliede machine aan de gang. Soms brengt dat mooie resultaten met zich mee, soms lijken de radertjes in het team als vanzelf langzaam vast te lopen. Er is onduidelijkheid, er ontstaat gedoe en het lijkt alsof de bekende 1+1 minder dan 2 dreigt te worden.

Elk team heeft 2 doelen:

- Een hard doel: de business doelstelling, de opdracht

- Een zacht doel: hebben we het goed met elkaar om te kunnen presteren?

Soms is een van de 2 doelen niet helder, soms beide.

Het zachte doel komt het mooiste naar voren in het gedrag. De drijfveren van mensen ligt aan de basis van het gedrag dat ze laten zien. Dit gedrag beïnvloedt het succes van het team en het team beïnvloedt weer het gedrag van de individuele teamleden. Op die manier kan gedrag dan weer de businessresultaten beïnvloeden.

Bewustwording is hierbij het toverwoord: bewustwording van je eigen gedrag, de impact van je gedrag op anderen en de invloed daarvan op de resultaten. Pas daarna ontstaat er ruimte om te onderzoeken wat je gedrag drijft en kan er gewerkt worden aan verandering zowel bij de persoon als bij het team. Op die manier kan de effectiviteit van het team worden vergroot.

Door duidelijkheid in de harde en de zachte doelen te krijgen, kan er vervolgens door het team gewerkt worden aan de balans in aandacht voor beide. Deze balans zorgt er vervolgens voor dat het team weer vleugels krijgt.