MIJN VISIE OP TEAMONTWIKKELINGHerken je dit?

Er is gedoe in het team. Er wordt geklaag vooral over anderen buiten het team.

De resultaten blijven achter bij de doelstellingen terwijl je een team met talenten hebt.

Het team praat heel veel over plannen, maar de plannen zelf komen niet echt van grond.

"Achteraf hadden we als team een veel beter resultaat kunnen opleveren.”

“We hebben het nu zo druk dat we geen tijd hebben om over het team na te denken.”

Als teamlead doe ik veel zelf omdat het anders niet gebeurt.

Tijdens teammeeting is het vooral praten tegen elkaar i.p.v. met elkaar. Het eigenbelang lijkt voorop te staan.

Mensen praten negatief over het team in de wandelgangen.

Weer een sessie over teamverbetering? Zeker weer een presentatie over hoe het moet.Mijn visie

Vol enthousiasme begint een team als een geoliede machine aan de nieuwe opdracht. Soms brengt dat mooie resultaten met zich mee, soms lijken de radertjes in het team als vanzelf langzaam vast te lopen. Er is onduidelijkheid, er ontstaat gedoe en het lijkt alsof de bekende 1+1 minder dan 2 dreigt te worden.

Door vervolgens de toenemende werkdruk en de wil om de doelstelling te halen, komt de nadruk steeds meer op het business doel te liggen, het resultaat dat behaald moet worden. Hoe het resultaat moet worden bereikt (de optimale samenwerking) wordt vaak lange baan geschoven. Het gevolg is dat de teamcohesie langzaam verdwijnt, de samenwerking vermindert en het team suboptimaal gaat draaien.

Elk team heeft 2 doelen:

  • Het business doel, de opdracht (WAT het team moet opleveren)
  • Het team doel: gezamenlijk ervoor zorgen dat we het goed met elkaar om te kunnen presteren (HOE ze dat gaan doen)

Soms is een van de 2 doelen niet helder, soms beide. Deze onduidelijkheid geeft hoe dan ook onrust in het team.

Daarnaast is bewustwording het toverwoord: bewustwording van je eigen gedrag, de impact van je gedrag op anderen en de invloed daarvan op de 2 doelen. Pas daarna ontstaat er ruimte om te onderzoeken wat je gedrag drijft en kan er gewerkt worden aan verandering zowel bij de persoon als bij het team. Op die manier kan de effectiviteit van het team worden vergroot.